۱۱,۶۴۹ مورد یافت شد.
آخرین بروز رسانی: ۲۶ دقیقه پیش
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۱۵

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۶

۲۶ دقیقه پیش

مشکی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه نیاز به صافکاری، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۱۶

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۴

۲۶ دقیقه پیش

نوک مدادی، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان سمنان، سمنان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید صندوقدار
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۱۷

سایپا، ‌پرايد صندوقدار‌ ۱۳۸۸

۲۶ دقیقه پیش

نقره‌ای، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 131SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۱۸

سایپا، ‌پرايد 131SE‌ ۱۳۹۵

۲۶ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایپا، پراید 111SE
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۱۹

سایپا، ‌پرايد 111SE‌ ۱۳۹۲

۲۶ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۲۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 207 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۰

پژو، ‌207 اتوماتيك‌ ۱۳۹۶

۲۷ دقیقه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه کاپوت تعویض، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۷۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 207 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۱

پژو، ‌207 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۲۷ دقیقه پیش

آبی، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۲

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۷

۲۷ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 206 تیپ2
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۳

پژو، ‌206 تيپ2‌ ۱۳۸۷

۲۷ دقیقه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل طوسی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 2008
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۴

پژو، ‌2008‌ ۱۳۹۶

۲۷ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس اتوماتیک، پلاک ملی
فروش: نقدی، معاوضـه

استان تهران، تهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 207 اتوماتیک
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۵

پژو، ‌207 اتوماتيك‌ ۱۳۹۷

۲۸ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، صفر کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 405 SLX
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۶

پژو، ‌405 SLX‌ ۱۳۹۶

۲۸ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۲,۹۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان اصفهان، اصفهان
۴۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
پژو، پارس
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۷

پژو، ‌پارس‌ ۱۳۹۱

۲۸ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 206 تیپ2
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۸

پژو، ‌206 تيپ2‌ ۱۳۹۰

۲۸ دقیقه پیش

سفید، رنگ شدگی در حد لکه، کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان آذربایجان شرقی، تبریز
۳۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
پژو، SD V8
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۲۹

پژو، ‌SD V8‌ ۱۳۹۵

۲۹ دقیقه پیش

سفید، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل مشکی، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۴۹,۸۰۰,۰۰۰تومان
پژو، 405 GLX
 
کد آگهی: ‎# ۱۳۸۷۵۳۰

پژو، ‌405 GLX‌ ۱۳۹۴

۲۹ دقیقه پیش

خاکستری، بدون رنگ شدگی، کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر

موتوری سالم، داخل کِـرِم، بدنه بدون خط و خش، سوخت بنزین، تک دیفرانسیل، گیربکس دنده ای، پلاک ملی
فروش: فقط نقدی

استان تهران، تهران
۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
قیمت

از تا میلیون تومان

کارکردفـروشاستان
رنگ‌شدگی

نوع پلاک

منطقه آزاد
رنگ بدنه

رنگ داخل


نوع تودوزی

موارد ویـژه

کاردو، به عنوان یکی از بزرگترین فضای آنلاین تبادل و معامله خودرو، در حال حاضر به صدها مشتری در حال ارائه خدمات است. در این نسخه از وب‌سایت کاردو سعی شده است با بهره‌گیری از آخرین متدهای توسعه و برنامه‌نویسی امکان استفاده کاربران از سایت در دستگاه‌های هوشمند (موبایل، تبلت) به صورت ویژه‌ای فراهم می‌سازد و طراحی سایت به گونه‌ای است که لایه‌بندی سایت بر اساس دستگاه شما تطبیق می‌یابد.

این سایت ماحصل، تلاش‌های چندساله کارشناسان خبره در ۲ حوزه صنعت خودرو و IT بوده است و سعی شده است بنا به نیاز کاربر ایرانی و بر اساس شیوه فعالیت جاری کشور سریعترین و بهترین انتخاب‌ها فراهم باشد.

«کاردو» واژه‌ی اصیل پارسی است و به معنای توانمندی و پشتکار است، همچنین نگارش انگلیسی آن (CarDo) به معنای فعالیت مرتبط با خودرو می‌باشد. «کاردو» تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا شایسته خدمت‌رسانی به شما باشد.

به دلیل حجم بالای آگهی‌های ثبت شده، امکان بررسی صحت و اصالت آن‌ها امکان‌ناپذیر است، پیش از هرگونه معامله از صحت و اصالت مدارک و خودرو مطمئن شوید، در صورت نیاز می‌توانید از کارشناسان بخش خدمات مشتریان ما جهت راهنمایی و باری‌رسانی استفاده کنید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

© ۱۳۹۳-۱۳۹۷ :: کلیه حقوق برای سایت کاردو محفوظ است. استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.